Selected products
Echinops Blue Globe
Echinops Blue Globe


Chrys. Orlina yellow
Chrys. Orlina yellow


Zantedeschia Mel Rose p.pink
Zantedeschia Mel Rose p.pink


Hypericum Coco Rio d.red
Hypericum Coco Rio d.red


Delphin Hy.Centurion White white
Delphin Hy.Centurion White white


Gerbera Pinky Eye p.pink
Gerbera Pinky Eye p.pink


Alstro. Primadonna pink
Alstro. Primadonna pink


Rosa Ocean Song milka
Rosa Ocean Song milka


Gerbera mini Saga p.pink
Gerbera mini Saga p.pink


Rosa Cameo green pink
Rosa Cameo green pink


Gerbera mini Davidson d.yellow
Gerbera mini Davidson d.yellow


Anthurium Midori green
Anthurium Midori green


Gerbera mini Java p.orange
Gerbera mini Java p.orange


Celosia Cr.Bombay Act Dara d.red
Celosia Cr.Bombay Act Dara d.red


Rosa Sphinx Gold gold
Rosa Sphinx Gold gold


Rosa Marie-Claire orange
Rosa Marie-Claire orange


Alstro. Casino milka-white
Alstro. Casino milka-white


Zantedeschia Treasure orange
Zantedeschia Treasure orange


Eustoma white-pink white pink
Eustoma white-pink white pink


Astrantia Major Rosita purple
Astrantia Major Rosita purple


Asia Mix per bunch
Asia Mix per bunch


Dianthus.St. Moonlite lavender
Dianthus.St. Moonlite lavender


Lilium l Brindisi pink
Lilium l Brindisi pink


Anthurium Leaf Gabrielle green
Anthurium Leaf Gabrielle green


Hosta Aureomarginata
Hosta Aureomarginata


Lilium o Universe white
Lilium o Universe white


Zantedeschia Captain Rosette cream pink
Zantedeschia Captain Rosette cream pink


Lilium l Bussetto yellow
Lilium l Bussetto yellow


Chrys. Bacardi Sunny yellow
Chrys. Bacardi Sunny yellow


Chrys. Merlot red
Chrys. Merlot red


Asclepias Tuberosa orange
Asclepias Tuberosa orange


Tulipa Strong Gold yellow
Tulipa Strong Gold yellow


Zantedeschia Black Magic p.yellow
Zantedeschia Black Magic p.yellow


Rosa Poeme pink
Rosa Poeme pink


Lilium a Vermeer pink
Lilium a Vermeer pink


Anthurium Chichas brown red
Anthurium Chichas brown red


Rosa N-Tertain white cherry
Rosa N-Tertain white cherry


Gerbera Imperial yellow
Gerbera Imperial yellow


Paeonia Coral Sunset peach
Paeonia Coral Sunset peach


Hypericum Candy Flair pink
Hypericum Candy Flair pink


Papaver Flowering p.green
Papaver Flowering p.green


Chrys. Timman Yellow yellow red
Chrys. Timman Yellow yellow red


Chr Santini Jeanny Orange orange
Chr Santini Jeanny Orange orange


Limonium white white
Limonium white white


Paeonia Sarah Bernhardt p.pink
Paeonia Sarah Bernhardt p.pink


Alstro. Timor pink
Alstro. Timor pink


Hydrangea Magical Robin (classic) red green
Hydrangea Magical Robin (classic) red green


Rosa Spray Mimi Eden white p.pink
Rosa Spray Mimi Eden white p.pink


Lilium a Val Di Sole yellow
Lilium a Val Di Sole yellow


Cordyline Purple Compacta
Cordyline Purple Compacta